www.Crestin-Ortodox.info

™Oastea Creștin-Ortodoxă

 

gallery/romania_0012-ts1429124593
gallery/13-ts1429112441

Tatăl nostru,
Care ești în ceruri,
Sfințească-se numele Tău,
Vie împărăția Ta,
Facă-se voia Ta,
Precum în cer așa și pre Pământ,
Pâinea noastră cea spre ființă,

Dă-ne-o nouă astăzi,
Și ne iarta nouă greșalele noastre,
Precum și noi iertăm greșiților nostri,
Și nu ne duce pre noi în ispită,
Ci ne izbăvește de cel viclean.

 

Că a Ta este împărăția și puterea și slava :
A Tatălui si al Fiului și  al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecilii vecilor.
Amin!

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului și al pămăntului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai inainte de toîi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a facut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi după Scripturi.

Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu slava, să judece vii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfănt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Și  întru una, sfăntă, sobornicească și apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.

Astept învierea morților.

Și viața veacului ce va să fie.

Amin !

Cele 10 porunci Dumnezeiesti 

 

1.Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alti dumnezei afara de Mine.
2.Sa nu-ti faci chip cioplit, nici alta asemanare, nici sa te inchini lor.
3.Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau in desert.
4.Adu-ti aminte de ziua Domnului si o cinsteste.
5.Cinsteste pa tatal tau si pe mama ta, ca bine sa-ti fie si multi ani sa traiesti pe pamant.
6.Sa nu ucizi.
7.Sa nu fii desfranat.
8.Sa nu furi.
9.Sa nu ridici marturie mincinoasa impotriva aproapelui tau.
10. Sa nu poftesti nimic din ce este al aproapelui tau

 

Cele 9 porunci bisericesti 

 

1. Sa ascultam cu evlavie Sfanta Liturghie in fiecare Duminica si sarbatoare.
2. Sa tinem toate posturile de peste an.
3. Sa cinstim fetele bisericesti.
4. Sa ne spovedim si sa ne impartasim in fiecare din cele patru posturi mari de peste an, ori, daca in fiecare post nu putem, cel putin odata pe an, in Postul Pastilor.
5. Sa ne rugam pentru cei ce stau in fruntea tarii.
6. Sa tinem posturile pe care le-ar orandui episcopul sau mitropolitul locului in vreme de primejdii, de molime sau alte necazuri.
7. Sa nu citim carti eretice sau ale sectarilor.
8. Sa nu instrainam, nici sa folosim, spre scopuri straine, lucrurile bisericesti sau averea Bisericii.
9. Sa nu facem nunti si ospete, sau alte petreceri, in timpul posturilor.

 

PSALMUL 50 
Al lui David. 

l. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta 
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. 
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. 
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. 
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. 
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. 
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.  

gallery/brau md2
™ Oastea Creștin-Ortodoxă